Συντάκτης: admin

Newsletter 05, Οκτώβριος 2022

Newsletter 05, Οκτώβριος 2022

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Δραστηριότητα Μάθησης, Κατάρτισης και Διδακτικής για την οικοδόμηση της επιχειρηματικής ικανότητας για μετανάστες μέσω του διαδικτυακού προγράμματος μάθησης πραγματοποιήθηκε στις 22-24 Ιουνίου 2022 στο Παλέρμο της Ιταλίας.

Ο κύριος στόχος της δραστηριότητας LTT είναι να παράσχει εκπαίδευση σε εκπαιδευτές, να εξετάσει διαδικτυακές ενότητες μάθησης και εκπαιδευτικό υλικό και να εξηγήσει πώς να παρέχει διαδικτυακή εκπαίδευση και πώς να τη μεταφορτώνει στο σύστημα.

Στο τέλος της συνάντησης, αποφασίστηκε ότι κάθε εταίρος θα οριστικοποιήσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που ανήκουν στη δική του ενότητα και θα τα στείλει στον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την Online Learning Platform και για όλους τους εταίρους.

2ο ΤΠΜ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ

Το 2ο TPM Building Entrepreneurial Capacity for Migrants Through the Online Learning Project πραγματοποιήθηκε στις 12-13 Οκτωβρίου 2022. Ο κύριος στόχος αυτής της συνάντησης είναι να συζητήσει σχετικά με την Έκθεση Αυτοαπασχόλησης, 2nd Intellectual Outputs / Πρότυπα Ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης, Οδηγίες και Εκπαιδευτικό Υλικό.

Ο κύριος στόχος της συνάντησης είναι η ανταλλαγή ιδεών με τους εταίρους για την ολοκλήρωση και συζήτηση σχετικά με το 1ο Διανοητικό Αποτέλεσμα του έργου, τον Οδηγό Αυτοαπασχόλησης, και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα Πρότυπα Ενότητας 2ης Διανοητικής Εκροής/Ηλεκτρονικής Μάθησης. Εκπαιδευτικό Υλικό.

Όλοι οι συνεργάτες παρακολούθησαν το 2ο TPM στη Βιέννη τόσο διαδικτυακά όσο και φυσικά. Η απόφαση λήφθηκε σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας της πλατφόρμας e-learning και του υλικού. Το περιεχόμενο των Πρότυπων Ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης, των Οδηγιών και του Εκπαιδευτικού Υλικού θα αποφασιστεί και θα συζητηθεί στην ηλεκτρονική συνάντηση. Στο τέλος της συνεδρίασης ελήφθη η απόφαση για το 3ο ΤΠΜ. Το 3ο TPM θα είναι στην Ελλάδα. 

3ο ΤΠΜ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΕΛΛΑΔΑ

Το 3ο TPM Ανάπτυξης Επιχειρηματικής Ικανότητας για Μετανάστες μέσω του Διαδικτυακού Έργου Μάθησης πραγματοποιήθηκε στις 10-11 Μαΐου 2022 στα Τρίκαλα της Ελλάδας.

Ο κύριος στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή ιδεών με τους εταίρους για την οριστικοποίηση και συζήτηση σχετικά με το 2ο Διανοητικό Αποτέλεσμα του έργου, τις ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης, το Διδακτικό και Εκπαιδευτικό Υλικό και την διαδικτυακή πύλη.

Στο τέλος της συνάντησης, αποφασίστηκε ότι κάθε εταίρος θα οριστικοποιήσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που ανήκουν στη δική του ενότητα και θα τα στείλει στον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την Online Learning Platform και για όλους τους εταίρους, καθώς και ότι η Online Learning Platform και η διαδικτυακή πύλη θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη συνεδρίαση..

Στο τέλος της συνάντησης λήφθηκε η απόφαση για το LTT που θα δοθεί στους εκπαιδευτές στο πλαίσιο του έργου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Παλέρμο της Ιταλίας και το 4ο TPM θα φιλοξενηθεί από τον Νορβηγό Εταίρο και η Τελική Συνάντηση θα γίνει στο Kahramanmaraş της Τουρκίας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  KICK-OFF

Η εναρκτήρια συνάντηση των έργων για την οικοδόμηση του Building Entrepreneurial Capacity for Migrants/Refugees Through Online Learning project πραγματοποιήθηκε στις 5/6 Φεβρουαρίου 2019 στο Kahramanmaraş. Όλοι οι εταίροι συμμετείχαν στη συνάντηση. Ο κύριος στόχος της συνάντησης ήταν να δημοσιοποιήσει το έργο Building Entrepreneurial Capacity for Migrants/Refugees Through Online Learning σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.