Στο πλαίσιο του Προγράμματος Στρατηγικής Συνεργασίας Erasmus +, στοχεύει στην αύξηση της επιχειρηματικής ικανότητας των προσφύγων και των μεταναστών στις χώρες υποδοχής με την οικοδόμηση επιχειρηματικής ικανότητας για τους μετανάστες μέσω του προγράμματος Online Learning.

Το έργο έχει 2 κύριες πνευματικές εκροές (IOs). Αυτά είναι τα;

 • IO-I: Self Employment Route Map /Guidebook
 • IO-II: Online Learning Platform

 

IO-I: Self Employment Route Map /Guidebook

Self Employment Route Map /Guidebook είναι ένας οδικός χάρτης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μεταναστών και προσφύγων που περιλαμβάνει Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες όταν ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση ή/και αναζητούν εργασία ή/και υποβάλλουν αίτηση για δουλειά και επίσης προτάσεις για λύσεις που πρέπει να ξεπεραστούν αυτές τις προκλήσεις. Στον οδηγό, ο ορισμός των μεταναστών, μεταναστών και προσφύγων, οι συμφωνίες που έγιναν για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στην ΕΕ και τον κόσμο, οι ρυθμιστικοί νόμοι, πολλές δυσκολίες στην ίδρυση και διαχείριση νέων επιχειρήσεων στις χώρες υποδοχής, λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών και πληροφορίες όπως κ.λπ.

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις όταν αναζητούν δουλειά στη χώρα υποδοχής, ανοίγουν μια νέα επιχείρηση ή/και εντάσσονται στην αγορά εργασίας. Αυτά είναι:

 • Έλλειψη κατανόησης της τοπικής αγοράς εργασίας
 • Αδυναμία εντοπισμού του πλαισίου και των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας
 • Δυσκολίες πρόσβασης σε τοπικά επιχειρηματικά δίκτυα
 • Έλλειψη κεφαλαίου εκκίνησης και απαραίτητων διευκολύνσεων για την έναρξη μιας επιχείρησης
 • Αδυναμία εκμάθησης της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας υποδοχής
 • Προγράμματα κατάρτισης κλπ. οι ελλείψεις είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες.

 

Μέσω του Οδηγού έχει ως στόχο να διευκολύνει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις και να ενσωματωθούν με τους ντόπιους.

Ωστόσο, ο Οδηγός περιέχει πληροφορίες για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως επιχειρηματικό προγραμματισμό, νομικές διαδικασίες για την έναρξη μιας επιχείρησης ή/και την ίδρυση μιας εταιρείας και τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Το βιβλίο θα χρησιμοποιηθεί τοπικά και σε όλη την Ευρώπη. Ο οδηγός έχει μεταφράσεις στα τουρκικά, αγγλικά, νορβηγικά, ελληνικά, γερμανικά, ιταλικά και αραβικά.

 

IO-II: Online Learning Platform

Η διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης, η οποία είναι το δεύτερο πνευματικό προϊόν του έργου, ιδρύθηκε για την παροχή εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα σε μετανάστες και πρόσφυγες. Ο κύριος στόχος της διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης είναι να παρέχει καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης και συνθήκες διαβίωσης παρέχοντας διαδικτυακή εκπαίδευση σε μετανάστες και πρόσφυγες.

Οι ενότητες μαθημάτων έχουν αναπτυχθεί για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και στοχεύουν στη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των ομάδων-στόχων στην αγορά εργασίας στις χώρες υποδοχής, στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους παρέχοντας κατάρτιση σε πρόσφυγες και μετανάστες που θέλουν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση, να ξεκινήσουν και να λειτουργήσουν μια επιχείρηση.

Έχουν αναπτυχθεί ενότητες μαθημάτων που αφορούν τα ακόλουθα θέματα. Αυτές οι ενότητες μεταφράζονται στα Τουρκικά, Αγγλικά, Νορβηγικά, Ελληνικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Αραβικά. 

 • Επιχειρηματικό σχέδιο
 • Εκκίνηση
 • Πηγές Οικονομικών για Νέους Επιχειρηματίες
 • Προώθηση και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη
 • Κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • Ψηφιακό μάρκετινγκ

Προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που εντοπίζονται στον Χάρτη/Οδηγό Διαδρομών Αυτοαπασχολούμενων και να προταθούν λύσεις, θα παρέχεται διαδικτυακή εκπαίδευση σε μετανάστες και πρόσφυγες που θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση ή να βρουν δουλειά, για να αυξήσουν την επιχειρηματική τους ικανότητα.

 

 

Download all files: