Αυτοί είναι οι Συνεργάτες του Έργου μας:

Υπάρχουν πολλοί ανήσυχοι άνθρωποι από όλη την Ευρώπη που εργάζονται σε αυτό το έργο.