Το 3ο TPM Ανάπτυξης Επιχειρηματικής Ικανότητας για Μετανάστες μέσω του Διαδικτυακού Έργου Μάθησης πραγματοποιήθηκε στις 10-11 Μαΐου 2022 στα Τρίκαλα της Ελλάδας.

Ο κύριος στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή ιδεών με τους εταίρους για την οριστικοποίηση και συζήτηση σχετικά με το 2ο Διανοητικό Αποτέλεσμα του έργου, τις ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης, το Διδακτικό και Εκπαιδευτικό Υλικό και την διαδικτυακή πύλη.

Στο τέλος της συνάντησης, αποφασίστηκε ότι κάθε εταίρος θα οριστικοποιήσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που ανήκουν στη δική του ενότητα και θα τα στείλει στον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την Online Learning Platform και για όλους τους εταίρους, καθώς και ότι η Online Learning Platform και η διαδικτυακή πύλη θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη συνεδρίαση..

Στο τέλος της συνάντησης λήφθηκε η απόφαση για το LTT που θα δοθεί στους εκπαιδευτές στο πλαίσιο του έργου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Παλέρμο της Ιταλίας και το 4ο TPM θα φιλοξενηθεί από τον Νορβηγό Εταίρο και η Τελική Συνάντηση θα γίνει στο Kahramanmaraş της Τουρκίας.

Comments are closed.