Bygge Entreprenørkapasiteten for migranter gjennom online læring (BECFM- TR01-KA204-077633) Prosjekt, online opplæring vil bli gitt for å støtte ansettelsen av migranter som bor lokalt og i EU og flyktninger med midlertidig beskyttelsesstatus innenfor rammen av anstendig arbeid. For å legge til rette for deltakelse av innvandrere, flyktninger og lokalbefolkningen i næringslivet, er det rettet mot å integrere dem i arbeidsmarkedet med opplæring, spesielt online språk- og entreprenørskapsopplæring.
Hovedmålet med prosjektet er å gi opplæring til flyktninger, migranter og syrere under midlertidig beskyttelse, noe som fører til bedre sysselsettingsmuligheter og levekår, det er rettet mot å øke gründerkapasiteten gjennom opplæring og å utvikle innovative og effektive mekanismer, for å øke kunnskapen, ferdighetene og kapasiteten til flyktninger for å lette sysselsettingsmuligheter og integrering i arbeidsmarkedet.

Prosjektets spesifikke mål;
Innenfor rammen av voksenopplæringsprogrammet, identifisere behovene for integrering av flyktninger i arbeidsmarkedet og utvikle sin startvirksomhet kapasitet, kunnskap og ferdigheter,
Oppmuntre til entreprenørskap blant flyktninger og migranter under midlertidig beskyttelse som ønsker å starte en bedrift og bidra til landets økonomi,
Øke kompatibiliteten med utdanning og kvalifikasjoner for flyktninger og migranter med arbeidsmarkedet i vertslandet,
Styrking av nettverket/samarbeidet mellom flyktninger og migranter under midlertidig beskyttelse og næringslivet,
Å bringe migranter og flyktninger som bor borte fra sine arbeidsstyrkekvalifikasjoner og arbeidsstyrkeferdigheter ved å bestemme sin kompetanse og gi sosialt og økonomisk bidrag til vertslandet,
Innenfor rammen av BECFM-prosjektet kan
Opplæring vil bli gitt gjennom den elektroniske læringsplattformen for å øke entreprenørkapasiteten til migranter og lokalbefolkningen,
Entreprenørskapsopplæring vil bli gitt til flyktninger om å starte en bedrift
Det vil bli gjennomført aktiviteter for å øke bevisstheten om entreprenørskap,
Online opplæring og F2F-opplæringsprogrammer vil bli gitt for trenere / flyktninger / migranter
Veiledning, informasjonsmøter, online opplæring og opplæring i språk og entreprenørskap vil bli gitt. I tillegg vil det bli utarbeidet moduler for å oppmuntre til entreprenørskap.