Innenfor rammen av Erasmus + Strategic Partnership Program er det rettet mot å øke gründerkapasiteten til flyktninger og migranter i vertsland med Building Entrepreneurial Capacity for migranter gjennom Online Learning Project.

Prosjektet har 2 hoved intellektuelle utganger (IOer). Disse;

IO-I: Rutekart for selvstendig ansettelse /Guidebook

IO-II: Online læringsplattform

 

IO-I: IO-I: Rutekart for selvansettelse /Guidebook

Self Employment Route Map / Guidebook er et veikart for utvikling av innvandrer- og flyktningentreprenørskap som inkluderer utfordringer migranter og flyktninger står overfor når de starter sin egen virksomhet og / eller leter etter en jobb, og / eller søker jobb og også forslag til løsninger for å overvinne disse utfordringene. I guideboken, definisjonen av migranter, innvandrere og flyktninger, avtalene som er inngått for innvandrere og flyktninger i EU og verden, lovene regulert, mange vanskeligheter med å etablere og administrere nye virksomheter i vertsland, løsninger for å overvinne disse vanskelighetene, og informasjon som etc. 

Migranter og flyktninger står overfor mange utfordringer når de leter etter en jobb i vertslandet, åpner en ny virksomhet og/eller integrerer seg i arbeidsmarkedet. Disse er:

Manglende forståelse for det lokale arbeidsmarkedet

Manglende evne til å identifisere rammene og behovene til det lokale arbeidsmarkedet

Vanskeligheter med å få tilgang til lokale bedriftsnettverk

Mangel på oppstartskapital og nødvendige fasiliteter for å starte en virksomhet

Manglende evne til å lære språket og kulturen i vertslandet

Opplæringsprogrammer etc. mangler er de viktigste problemene flyktninger og migranter står overfor.

Gjennom Guideboken er det rettet mot å legge til rette for at flyktninger og migranter integreres i arbeidsmarkedet og etablerer sine egne virksomheter og integreres med lokalbefolkningen.

Guideboken inneholder imidlertid informasjon for å utvikle forretningsferdigheter og kompetanser, for eksempel forretningsplanlegging, juridiske prosedyrer for å starte en bedrift og/eller etablere et selskap, og drive en bedrift.

Boken vil bli brukt lokalt og i hele Europa. Guideboken har oversettelser til tyrkisk, engelsk, norsk, gresk, tysk, italiensk og arabisk. 

 

IO-II: Online læringsplattform

Online Learning Platform, som er den andre intellektuelle produksjonen av prosjektet, ble etablert for å gi entreprenørskapsopplæring til migranter og flyktninger. Hovedmålet med online læringsplattform er å gi bedre sysselsettingsmuligheter og levekår ved å gi online opplæring til migranter og flyktninger.

Kursmoduler er utviklet for entreprenørskapsutdanning på nettplattformen, og det er rettet mot å legge til rette for integrering av målgrupper i arbeidsmarkedet i vertslandene, sikre sosial samhørighet og forbedre deres kunnskap, ferdigheter og kapasiteter ved å gi opplæring til flyktninger og migranter som ønsker å etablere sin egen virksomhet, starte og drive en virksomhet.

Det er utviklet emnemoduler som tar for seg følgende temaer. Disse modulene er oversatt til tyrkisk, engelsk, norsk, gresk, tysk, italiensk og arabisk. 

  • Forretningsplan
  • Oppstart
  • Finanskilder for nye gründere
  • Fremme og støtte entreprenørskap i Europa
  • Sosialt entreprenørskap
  • Digital markedsføring

For å overvinne vanskelighetene som er identifisert i Self Employmen Route Map / Guidebook og for å foreslå løsninger, vil online opplæring bli gitt til innvandrere og flyktninger som ønsker å starte en ny virksomhet eller finne en jobb, for å øke sine grunderferdigheter

 

Download all files: