Online Öğrenme Yoluyla Mültecilerin Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi (BECFM- TR01- KA204-077633) Projesiyle yerelde ve AB ‘de yaşayan göçmenler ve geçici koruma statüsünde olan mültecilerin istihdamını insana yakışır iş anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmesini desteklemek üzere online eğitimler verilecektir. Göçmenler, mülteciler ve yerel halkın iş hayatına katılımlarını kolaylaştırmak için online dil ve girişimcilik eğitimi başta olmak üzere verilen eğitimlerle iş piyasasına entegrasyonunu sağlamak amaçlanmaktadır.

Projenin temel amacı; göçmenler, mülteciler ve geçici koruma altındaki Suriyelilere daha iyi istihdam olanakları ve yaşam koşulları sağlamak amacıyla eğitimlerle girişimcilik kapasitelerinin arttırılması, yenilikçi ve etkili mekanizmalar geliştirilerek mültecilerin istihdam olanaklarından yararlanmasını ve iş piyasasına entegrasyonu kolaylaştırmak için bilgi, beceri ve kapasitelerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Projenin özel amacı;

– Yetişkin eğitimi kapsamında mültecilerin iş gücü piyasasına entegrasyonuna yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve iş kurma kapasitelerinin, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi,

– İş yeri açmak isteyen geçici koruma altındaki mültecilerin ve göçmenler arasında girişimciliğin teşvik edilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması,

– Öğrenim ve yeterliliklerin ev sahibi ülkedeki işgücü piyasası ile uygunluğunun artırılması,

– Geçici koruma altındaki mültecilerin ve göçmenler ile iş dünyası arasındaki bağların güçlendirilmesi,

– Kendi ülkelerinde sahip oldukları işgücü niteliğinden uzak bir halde ülkeleri dışında bulunan göçmenlerin ve mültecilerin, yetkinliklerinin belirlenerek sosyal ve ekonomik anlamda fayda sağlayan bireyler olarak ülkemize kazandırılması,

– Göç ettikleri ülkelerde uzmanlıkları dışındaki alanlarda geçici veya çoğu zaman kayıtsız çalışan bu kişilerin, kariyer yolunu kişisel ve mesleki gelişimleri ile uyumlu şekilde destekleyerek sosyo-ekonomik entegrasyonu amaçlanmaktadır.

BECFM Proje kapsamında;

Göçmenlerin ve yerel halkın girişimciliğini artırmasına yönelik online-uzaktan eğitim platformu aracılığıyla eğitimler verilecek, Mültecilere iş yeri açma konusunda girişimcilik eğitimleri verilecek, Girişimcilik konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik faaliyetler yapılacak, Eğitmenler/mülteciler için çevrimiçi (online) eğitimler ve F2F eğitim programları düzenlenecek, Mentörlük, bilgilendirme toplantıları, online eğitimler, dil ve girişimcilik eğitimleri verilecektir. Ayrıca girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik modül rehber kılavuzu hazırlanacaktır.