Bu toplantının temel amacı, 2. Fikri Çıktılar / e-öğrenme Modülleri, Eğitim Materyalleri ve web portalı ile LTT Faaliyet gündemini tartışmak ve sonuçlandırmaktır.

Comments are closed.