Uncategorized

Newsletter 03, Ekim 2022

Newsletter 03, Ekim 2022

Dördüncü ulusötesi toplantı

Çevrimiçi öğrenme projesi aracılığıyla göçmenler için girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik öğrenme, eğitim ve öğretim faaliyeti 22-24 Haziran 2022 tarihleri arasında Palermo, İtalya’da gerçekleştirilmiştir.

LTT faaliyetinin temel amacı eğitmenleri eğitmek, çevrimiçi öğrenme modüllerini ve eğitim materyallerini test etmek ve çevrimiçi eğitimin nasıl sunulabileceğini ve sisteme nasıl yüklenebileceğini açıklamaktır.

Toplantının sonunda her ortağın kendi modülü için gerekli tüm belgeleri tamamlamasına ve bunları çevrimiçi öğrenme platformundan sorumlu kuruluşa ve tüm ortaklara göndermesine karar verildi.

3. Ulusötesi Toplantı

Bu toplantının temel amacı, 2. Fikri Çıktılar / e-öğrenme Modülleri, Eğitim Materyalleri ve web portalı ile LTT Faaliyet gündemini tartışmak ve sonuçlandırmaktır.

VİYANA’DA 2. TPM

Çevrimiçi Öğrenme Yoluyla Göçmenler için Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi’nin 2. TPM’si 12-13 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu toplantının temel amacı, Serbest Meslek Raporu, 2. Fikri Çıktılar / e-öğrenme Modülleri Şablonları, Talimat ve Eğitim Materyalleri üzerinde tartışmaktır.

Toplantının temel amacı, projenin 1. Fikri Çıktısı olan Kendi İşini Kurma Rehberi’ni nihai hale getirmek ve üzerinde tartışmak için ortaklarla fikir alışverişinde bulunmak ve 2. Fikri Çıktılar/e-öğrenme Modülü Şablonları, Öğretim ve Eğitim Materyalleri hakkında görüş alışverişinde bulunmaktır.

Viyana’daki 2. TPM’ye tüm ortaklar hem çevrimiçi hem de fiziksel olarak katıldı. E-öğrenme platformunun ve materyallerinin nasıl hazırlanacağı konusunda karar alındı. E-öğrenme Modül Şablonları, Öğretim ve Eğitim Materyallerinin içeriğine çevrimiçi toplantıda karar verilecek ve tartışılacaktır. Toplantı sonunda 3. TPM hakkında karar alındı. 3. TPM Yunanistan’da yapılacaktır.

AÇILIŞ TOPLANTISI

Building Entrepreneurial Capacity for Migrants/Refugees Through Online Learning (Çevrimiçi Öğrenme Yoluyla Göçmenler/Mülteciler için Girişimci Kapasite Geliştirme) projesinin açılış toplantısı 5/6 Şubat 2019 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta yapıldı. Toplantıya tüm ortaklar katıldı. Toplantının temel amacı, Building Entrepreneurial Capacity for Migrants/Refugees Through Online Learning projesini yerel, ulusal ve uluslararası düzeylere düzeyde tanıtmak, duyurusunu ve açılışını yapmaktı.