Building Entrepreneurial Capacity for Migrants/Refugees Through Online Learning (Çevrimiçi Öğrenme Yoluyla Göçmenler/Mülteciler için Girişimci Kapasite Geliştirme) projesinin açılış toplantısı 5/6 Şubat 2019 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta yapıldı. Toplantıya tüm ortaklar katıldı. Toplantının temel amacı, Building Entrepreneurial Capacity for Migrants/Refugees Through Online Learning projesini yerel, ulusal ve uluslararası düzeylere düzeyde tanıtmak, duyurusunu ve açılışını yapmaktı.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir