Çevrimiçi Öğrenme Yoluyla Göçmenler için Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi’nin 2. TPM’si 12-13 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu toplantının temel amacı, Serbest Meslek Raporu, 2. Fikri Çıktılar / e-öğrenme Modülleri Şablonları, Talimat ve Eğitim Materyalleri üzerinde tartışmaktır.

Toplantının temel amacı, projenin 1. Fikri Çıktısı olan Kendi İşini Kurma Rehberi’ni nihai hale getirmek ve üzerinde tartışmak için ortaklarla fikir alışverişinde bulunmak ve 2. Fikri Çıktılar/e-öğrenme Modülü Şablonları, Öğretim ve Eğitim Materyalleri hakkında görüş alışverişinde bulunmaktır.

Viyana’daki 2. TPM’ye tüm ortaklar hem çevrimiçi hem de fiziksel olarak katıldı. E-öğrenme platformunun ve materyallerinin nasıl hazırlanacağı konusunda karar alındı. E-öğrenme Modül Şablonları, Öğretim ve Eğitim Materyallerinin içeriğine çevrimiçi toplantıda karar verilecek ve tartışılacaktır. Toplantı sonunda 3. TPM hakkında karar alındı. 3. TPM Yunanistan’da yapılacaktır.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir